torsdag 1. oktober 2009

Rusefiske er tillatt fra 30. September

Fritidsfiske med ruser har lenge vært populært. Men Fiskeridirektoratet, som den gledesdreper de er, vet hvilket effektivt fiskeredskap en ruse er, har innført flere begrensninger den siste tiden. Blant annet er det for tiden totalforbud mot å fiske med ruser. Det forbudet gjelder fra 1. mai til utløpet av september.


Fra og med 1. oktober starter imidlertid fisket etter hummer. Dermed oppheves forbudet mot å benytte ruser. Men, som det heter i regelverket fra Fiskeridirektoratet at fritidsfiskere bare har lov til å fiske med til sammen ti ruser eller hummerteiner, eventuelt en kombinasjon av begge disse fangstredskapene, altså til sammen 10 enheter.

Det er imidlertid veldig viktig å merke seg at det ikke er lov å fange hummer i rusene! Havner en hummer eller flere i dette fangstredskapet er du pålagt å kaste dem tilbake i sjøen igjen. Hummeren skal kun fanges med hummerteiner.

I tillegg heter det i regelverket at hummerfisket på strekningen svenskegrensen til og med Møre og Romsdal er helt forbudt etter 30. november. Får du hummer i ruser eller teiner etter denne datoen og fram til hummerfisket startet på nytt 1. oktober 2010, må du nok dessverre kaste havets kardinal ut i havet igjen.

Fra 1. januar til 30. april er det for øvrig tillatt for en fritidsfisker å fiske med inntil 20 teiner og/eller ruser. Dette er noe den som har mulighet til det benytte seg av, det er jo flott matauk i tillegg til at man får gleden av en båttur.

Det heter også i de nye bestemmelsene at alt fritidsfiske etter ål er forbudt, hele året. Men det er fortsatt lov å bruke åleruser. Forstå det den som kan. Det gjelder bare å hive ålen på sjøen, eller hummeren, dersom den ikke fanges innenfor perioden 1. oktober til 30. november.

Men om noe fiske er forbudt er det godt å vite at krabbefisket er lovlig, hele året. Redskapsbegrensningen gjør seg imidlertid gjeldende og det innebærer som nevnt at en ikke kan bruke ruser i sommermånedene.

---------------------------------------------------------------------------

Ønsker du mer tid til fiske og mindre jobbing? Det ønsket jeg også og gjorde noe med det slik at nå er jeg min egen sjef.


Se her på     Hvordan skape sin egen arbeisplass hjemme    for mer informasjon om nettopp dette.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar